Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
Mezinárodní zkoušky z francouzštiny – DELF
V letošním školním roce nabízí naše škola studentům možnost přípravy v kurzech ke složení mezinárodních zkoušek DELF 1. a 2. stupně. Diplomy DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) jsou vystavovány francouzským Ministerstvem školství. Jsou uznávány českou státní správou a je k nim přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách a univerzitách většiny z 52 členských států asociace frankofonie. Diplomy DELF je také možné uznat prostřednictvím Evropského kreditního systému (ETCS) v rámci studentské či profesní mobility, podporované Evropskou unií.

Zkoušky se zkouší v České republice na Francouzském institutu a na Alliance Française pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií v Sévres.
Zkoušky se skládají ze započitatelných modulů se vzrůstající obtížností. Moduly jsou označeny A1, A2, A3, A4 a každý z nich představuje minimálně 100 hodin výuky.

Podrobné informace můžete rovněž získat na www.ifp.cz (pouze ve francouzštině).

V našich kurzech připravujeme studenty ke složení zkoušek v červnovém termínu.

DELF 1. stupeň – modul A1

Tento stupeň označuje obecně vyjadřovací schopnosti. Písemná část (45 min.) obsahuje kompozici dopisu či přátelského neformálního vzkazu na základě dané situace, která postihuje určitou čerstvou událost a vyjadřuje návrh či pozvání.

Ústní část 1 (kolektivní)

  • zanášení písemných odpovědí do dotazníku, zjišťujícího porozumění krátkým nahrávkám, které souvisejí se situacemi každodenního života. Tato část zkoušky se odehrává bezprostředně po písemné části.

Ústní část 2 (individuální)
  • max. doba přípravy 30 minut, max. doba vlastní prezentace 15 minut. Pohovor se členy zkušební komise na dané téma z každodenního života zkoušeného. Tento pohovor může simulovat konverzaci.

Přípravný kurz ke složení DELF A1:

Kurz je určen pro začátečníky, cílem je složení modulu A1 zkoušky DELF 1. stupně po dvou letech studia v případě hodinové roční dotace dvě vyučovací hodiny týdně. Začátečníci samozřejmě neskládají rozřazovací test.

Výuka je rozvržena do dvou let:
1.ročník: 2 vyučovací hodiny týdně - 33 týdnů x 2 hod. = 66 vyuč. hod.

CENA: 6 500,- Kč


2.ročník: 2 vyučovací hodiny týdně - 33 týdnů x 2 hod. = 66 vyuč. hod.

CENA: 6 500,- Kč


Do druhého ročníku přípravného kurzu modulu A1 zkoušky DELF 1. stupně budete zařazeni na základě složení rozřazovacího testu.

Intenzívní formu přípravy je možné zvládnout i za jeden školní rok při docházce 2 x týdně na 2 vyučovací hodiny: 33 týdnů x 4 hod. = 132 vyuč. hod.

CENA: 12 900,- Kč


DELF 1. stupeň – modul A2

Na tomto stupni má student schopnost vyjadřovat své myšlenky a pocity.

Ústní část (individuální)

  • max. doba přípravy 30 min., max. doba vlastní prezentace 15 min.). Na základě daného konkrétního tématu představení a obhajoba určitého stanoviska před komunikačním partnerem.
Písemná část 1 a 2 (30 min. a 45 min.)
  1. Identifikace záměrů a úhlů pohledu vyjádřených v daném dokumentu (30 min.)
  2. Vyjádření vlastního postoje či zaujetí osobního stanoviska na základě otázek, evokovaných v předcházejícím dokumentu písemné části (45 min.).

Přípravný kurz ke složení DELF A2:

Výuka je rozvržena do dvou let:
  • 1.ročník: 2 vyučovací hodiny týdně - 33 týdnů x 2 hod. = 66 vyuč. hod.

CENA: 6 500,- Kč


  • 2.ročník: 2 vyučovací hodiny týdně - 33 týdnů x 2 hod. = 66 vyuč. hod.

CENA: 6 500,- Kč


Do kurzu budete zařazeni na základě složení rozřazovacího testu, v případě dobrého výsledku a Vašeho zájmu můžete nastoupit přímo do 2. ročníku.
Jednoletá intenzívní příprava: 2 x 2 vyuč. hod.týdně – 33 týdnů x 4 hod. = 132 vyuč. hod.

CENA: 12 900,- Kč


Cena za jednotlivé moduly pro tento školní rok se studenti včas dozvědí.

DELF 1. stupeň – modul A3, A4

Naši učitelé Vás připraví i na složení testů této vyšší pokročilosti, abyste mohli získat kompletní diplom DELF 1. stupně. Rozvržení výuky a cena je stejná jako u nižších stupňů A1, A2, záleží pouze na tom, zda se sejde skupina studentů se stejnými zájmy o výuku.