Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
IELTS - International English Language Testing System
Zkouška IELTS je vytvořena pro stanovení jazykové úrovně kandidátů, kteří budou studovat nebo pracovat v zahraničí nebo tam, kde je angličtina používána jako oficiální dorozumívací jazyk.

IELTS pokrývá všechny čtyři jazykové dovednosti, tedy poslech, čtení, psaní a ústní projev v celkem devíti stupních od nulové znalosti (Non User) až po znalost expertní (Expert User). Zkouška IELTS je akceptována vzdělávacími institucemi ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu, a stále více rovněž v Kanadě, USA a dalších zemích jako důkaz o jazykových znalostech, potřebných pro vstup na univerzitu, střední školu, nebo do zaměstnání. Stále více institucí na celém světě používá bodové ohodnocení IELTS např. i k účelu zaměstnání, k náboru pracovníků, na imigračních úřadech a místo vstupního testu do jazykových kurzů.

IELTS Band Scale

Všichni kandidáti jsou testováni z částí Listening, Reading, Writing a Speaking. Část Listening a Speaking je pro všechny stejná, modul Reading a Writing se liší podle toho, k jakému účelu zkoušky se student přihlásil:

Poplatek za zkoušku je uveřejněn na stránkách www.britishcouncil.cz

Academic Reading and Writing jsou vhodné pro ty zájemce, kteří mají zájem se přihlásit ke studiu na britské univerzitě nebo do postgraduálních kurzů na těchto univerzitách.

General Training Reading and Writing je určen pro kandidáty, kteří zamýšlejí jet do anglicky mluvící země za účelem dokončení svého středoškolského studia, za účelem získání pracovních zkušeností nebo se chtějí zařadit do různých rekvalifikačních programů, které nejsou zakončeny zkouškami. Tato úroveň IELTS testů je rovněž používána pro imigrační účely.

Hodnocení IELTS, které získáte po složení zkoušky:

IELTS provides a Test report Form giving a profile of ability to use English as assessed by the Test. A score in each of the four modules, and an overall score, are recorded as levels of ability, called Bands. These Band Scores are recorded on the candidate’s Test Report Form. Each Band corresponds to a generalised descriptive statement of a candidate’s English at that level. The profile provided on an IELTS Test Report Form is normally valid for a period of two years.
Přípravný kurz pro středně pokročilé pro pásma 4 - 6 (na přibližné úrovni FCE)

Trvání kurzu:
33 týdnů (66 vyučovacích hodin)
Počet studentů ve skupině:
6 – 12

CENA: 5 6000,- Kč