Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
ZD - Zertifikat Deutsch
ZD nahrazuje od 1.1.2000 původní certifikát ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache). ZD je mezinárodně uznávané osvědčení Vašich všeobecných znalostí německého jazyka s cílem dorozumění se na standardní úrovni s německými, rakouskými i švýcarskými partnery.

Tento certifikát rozšíří Vaše možnosti uplatnění se na trhu práce jak u českých, tak i zahraničních zaměstnavatelů. Je uznáván soukromými i státními institucemi (a slouží taktéž jako osvědčení znalostí NJ pro získání německého občanství).

Obsah zkoušky:

Písemná část:
čtení s porozuměním (krátké texty, delší texty jako např. reportáže, novinové zprávy, inzeráty)
písemný projev (reagovat v podobě odpovědi na danou předlohu, jako je např. dopis, fax apod.)
poslech s porozuměním (rozhovory na dané téma, proslovy, veřejná hlášení, interview)
jazykové stavební prvky. (gramatické a lexikální znalosti objevující se v osobním nebo oficielním dopise)

Ústní část:
rozhovor v podobě dialogu, monolog (z větší části) na dané téma, diskuse
Samotný průběh zkoušky trvá v průměru necelé tři hodiny. Písemná část je psána v menších skupinkách a trvá přibližně dvě a půl hodiny. Ústní část je prováděna individuálně asi 15 minut.

Náplň kurzu:

Účastníci kurzu ZD získají základní znalosti v oblasti komunikace a psaného projevu, dovednost pohotově reagovat v situacích všedního dne, prohloubení schopnosti orientace v německy psaném textu se všeobecnou tématikou, systematická příprava na složení zkoušky „Zertifikat Deutsch“. Nejméně měsíc před ukončením kurzu provedeme se studenty cvičné testy k ověření úrovně znalostí.

Předpoklady pro přijetí do kurzu:

Na základě zvládnutého vstupního testu elementárních znalostí německého jazyka, schopnost porozumět jednoduchému německému textu, umět se vyjádřit písemně i ústně k základním tématům (např. představování, rodina, volný čas, nakupování…)

Způsob hodnocení kurzu

Trvání kurzu:
35 týdnů / 70 vyučovacích hodin
Počet studentů ve skupině:
6 – 12

CENA: 6 500,- Kč


Počet studentů ve skupině:
3 – 5

CENA: 12 000,- Kč