Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
ZMP-Zentrale Mittelstufe Prüfung
ZMP je mezinárodně uznávaná zkouška znalostí německého jazyka již pokročilejší úrovně. V mnoha zemích je tato zkouška brána jako platné osvědčení Vašich „středních“ znalostí německého jazyka, což Vám dává daleko větší možnosti získání práce u zahraničních zaměstnavatelů. Toto vysvědčení Vás osvobozuje od přijímacích zkoušek na některých německých vysokých školách, popř. vyšších školách.

Kurz je obsahově zaměřen na všeobecné znalosti „průměrného čtenáře novin.“

Obsah zkoušky

Písemná část:
čtení s porozuměním (krátké texty jako inzeráty, výtahy z katalogů, věcné texty, komentáře, recenze, novinové zprávy)
písemný projev (volný písemný projev - osobní dopis, referát, reakce na zprávu z novin, test na doplnění gramatických jevů a slovní zásoby)
poslech s porozuměním - 2 části (rozhovory, telefonáty, interview, zprávy z rádia )

Ústní část:

vyjádřit svůj názor na zadané téma
diskuse
Samotný průběh zkoušky trvá v průměru necelé čtyři hodiny. Písemná část je psána v menších skupinkách a trvá přibližně tři a půl hodiny. Ústní část je prováděna individuálně a trvá cca 15 minut.

Náplň kurzu:

Jako účastníci kurzu ZMP získáte rozšířené znalosti v oblasti komunikace a psaného projevu, dovednost komunikovat na vysoké úrovni i oblasti obchodní. Ukazujete jistotu v komunikaci a Vaši schopnost umět se adekvátně vyjádřit v osobním, veřejném i obchodním životě. Jste schopni porozumět různorodým jazykově komplexním a tematicky náročným autentickým textům a na odpovídající úrovni se i písemně vyjádřit.

Předpoklady pro přijetí do kurzu:

Tento kurz požaduje od účastníka dobře zvládnuté základní znalosti německého jazyka v návaznosti na ZD (Zertifikat Deutsch), zvládnutí složitějších gramatických struktur i adekvátní slovní projev (schopnost diskuse).
Kurz je možno navštěvovat ve formě dvouletého studia nebo jednoletého studia s dvojnásobným počtem hodin a docházkou dvakrát týdně.

Trvání kurzu:
jednoletý kurz140 vyučovacích hodin 13 900 Kč/rok
dvouletý kurz70 vyučovacích hodin 7 000 Kč/rok

 

Počet studentů ve skupině:
6 – 10