Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
Stručná historie školy
Soukromá jazyková škola JANA se začala formovat koncem roku 1989 a v dubnu 1990 zahájila oficiálně činnost jazykovými kurzy pro veřejnost. Jedná se o původní 100% českou firmu.

Ředitelkou školy je PhDr. Marie Palatková, absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor angličtina-ruština.

Všichni naši učitelé jsou plně kvalifikováni pro výuku příslušného cizího jazyka, mají praxi v zahraničí a průběžně se i nadále vzdělávají v různých typech metodických seminářů, sledují novinky ve svém oboru, účastní se mezinárodních jazykových konferencí, čtou zahraniční tisk a pracují s internetem. Každoročně má naše škola kvalifikované učitele – rodilé mluvčí z Velké Británie, z USA, Kanady či Nového Zélandu.

Pro výuku naše škola používá kvalitní materiály renomovaných jazykových nakladatelství, např. Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Hueber, Fraus apod., které doplňuje celou řadou vlastních materiálů. Pro učitele je k dispozici referenční knihovna školy.

Neorientujeme se tedy pouze na jediného nakladatele, ale vybíráme si to nejlepší ze všech největších mezinárodních jazykových nakladatelství, abychom byli schopni pružně reagovat na potřeby našich klientů.

Naše škola vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, ruštinu a češtinu pro cizince v celoročních i krátkodobých kurzech. Cílem školy bylo od počátku zajišťovat kvalitní výuku jazyků založenou na práci plně kvalifikovaných českých učitelů a rodilých mluvčích, na moderních výukových materiálech a kvalitní technice. V této oblasti škola od počátku spolupracovala s Vojenskou lékařskou akademií v Hradci Králové.

Škola v počátku své existence zajišťovala rovněž zahraniční učebnice pro své studenty, ale postupně i pro další zájemce především z řad škol. Tato činnost se výrazně rozrostla, a proto se v roce 1994 od Soukromé jazykové školy JANA odštěpilo samostatné Knihkupectví JANA s.r.o., specializované na jazykové učebnice, které od září 1999 patří do sítě knihkupectví Kanzelsberger.

Soukromá jazyková škola JANA se dále koncentrovala pouze na výuku jazyků, zejména angličtiny, jejíž objem představuje do dnešních dnů 90% veškeré jazykové výuky. Souběžně s kurzy pro veřejnost se začal rozvíjet zájem o výuku obchodní angličtiny v podnicích, o různé typy mezinárodních zkoušek, o denní studium, a rovněž o specializované kurzy s tematikou finanční, právní, Evropské unie apod., podle specializace jednotlivých klientů.

Od r. 1992 připravovala škola studenty ke složení mezinárodních zkoušek, např. Cambridge First Certificate in English a Cambridge Advanced English. V témže roce SJŠ JANA uspořádala Druhou mezinárodní konferenci Asociace učitelů angličtiny v Hradci Králové pro více než 300 učitelů, která se konala pod záštitou primátora Hradce Králové a British Council v Praze.

V roce 1995 získala SJŠ JANA akreditaci Londýnské obchodní komory jako její přípravné a zkušební centrum pro zkoušky SEFIC – Spoken English for Industry and Commerce. Tyto zkoušky se obvykle konají v období května a června.

V  r. 2002 nabídla SJŠ JANA jako novinku kurzy ke složení zkoušek BEC z obchodní angličtiny pod záštitou Britské rady (British Council), se kterou po celou dobu své existence úzce spolupracuje. V němčině nabízí SJŠ JANA přípravné kurzy ke složení mezinárodně platných zkoušek pod záštitou Goethova institutu – ZD (Zertifikat Deutsch), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) a ZMP (Zentrale Mittelstufe Prüfung), z francouzštiny zkoušky DELF.

Od roku 1997 zajišťuje SJŠ JANA na základě výběrového řízení jazykovou přípravu příslušníků Armády ČR ke složení zkoušek podle normy NATO – STANAG 6001 v kurzech pro 1. a 2.stupeň a v terminologických kurzech pro Vzdušné síly AČR (kurzy operační angličtiny pro piloty, kurzy letecké radiotelefonní frazeologie pro řídící letového provozu), včetně speciálních terminologických kurzů pro piloty s kvalifikací IFR.

U všech mezinárodních zkoušek včetně zkoušek STANAG dosahovali naši studenti vždy vynikajících výsledků.

Od letošního školního roku jsme po víceleté pauze obnovili oblíbené kurzy angličtiny pro děti základních a mateřských škol.