Kontakt

Soukromá jazyková škola JANA®
ALDIS
učebna č. 16
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Tel/fax: 495 518 621
GSM: 603 80 52 80
E-mail: kancelar@janahk.cz

Provozní doba:
Po  -  9.00-16:30
Út  -  9.00-16:30
St  -  9.00-16:30
Čt - objednané schůzky

Kontakt mimo provozní
dobu je možno sjednat
telefonicky nebo
e-mailem.
Kurzy Business English ukončené zkouškou Londýnské obchodní komory
Soukromá jazyková škola JANA pod vedením PhDr. Marie Palatkové získala v březnu 1995 akreditaci Londýnské obchodní komory jako její přípravné a zkušební centrum, a nabízí proto speciální kurzy obchodní angličtiny, vedoucí ke složení zkoušek z obchodní angličtiny:

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce

Stupně zkoušky SEFIC:

Preliminary, First, Second, Third, Fourth
Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé studenty!!!

Trvání kurzu:

15 týdnů / 30 vyučovacích hodin

Počet studentů ve skupině:

4 – 8
Termíny kurzu: 1.termín od 22.9.2008, 2.termín od 2.2.2009

CENA: 4 000,- Kč


Zkoušky Londýnské obchodní komory se budou konat v květnu 2008. Studenti o nich budou včas informováni. Přihlášky ke zkouškám obdrží studenti 4 týdny před konáním zkoušek. Současně s podáním přihlášky je nutno uhradit i příslušný poplatek za zkoušku.

Poplatky za zkoušky SEFIC 2007/2008 budou upřesněny v průběhu výuky v závislosti na aktuálním kurzu libry a studenti o nich budou včas informování. Ceny se budou pohybovat v rozmezí 3000,- až 5000,- dle stupně zkoušky. Zkušební komisař Londýnské obchodní komory může přijet pouze v případě, že se zkoušky bude účastnit min. 10 studentů.

Interview
Studenti, kteří se neúčastní našich kurzů a mají zájem o složení zkoušky Londýnské obchodní komory, se přihlásí individuálně k ústnímu pohovoru, který jsme nazvali INTERVIEW. Při tomto pohovoru naši učitelé objektivně zhodnotí stupeň znalosti angličtiny u konkrétního zájemce o zkoušku a doporučí mu stupeň zkoušky. Na základě výsledku pohovoru je zájemce oprávněn podat si přihlášku ke zkoušce Londýnské obchodní komory. Současně s podáním přihlášky se platí poplatek za zkoušku. K INTERVIEW se musí přihlásit i ti studenti našich kurzů, kteří navštěvují jiné typy jazykových kurzů, než jsou kurzy obchodní angličtiny.
Interview for LCCI Exams all levels – individuální pohovor 1 studenta

CENA Interview: 900,- Kč